Category Archives: قیمت اسفالت

قیمت اسفالت تیر ماه ۹۸

قیمت اسفالت تیر ماه ۹۸ پخش دستی و مکانیزه با ضمانت 

قیمت اسفالت توپکا ۰۱۲ هر مترمربع با پخش

قیمت اسفالت توپکا ۰۱۹ هر مترمربع با پخش

قیمت اسفالت توپکا ۰۸ هر مترمربع با پخش

قیمت اسفالت بیندر ۰۲۵ هر مترمربع با پخش

پخش مکانیزه اسفالت با بهترین ماشین آلات راه سازی

پخش دستی اسفالت با بهترین اکیپ اجرایی شبانه روزی

برای قیمت روز اسفالت تماس بگیرید : 

۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

قیمت روز اسفالت

قیمت اسفالت

قیمت اسفالت در مازندران ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

قیمت اسفالت در مازندران و شهرهای آن مکانیزه و با ضمانت 

قیمت اسفالت در محموداباد

قیمت اسفالت در امل

قیمت اسفالت در نوشهر

قیمت اسفالت در بابل

قیمت اسفالت در بابلسر

برای گرفتن قیمت روز اسفالت در مازندران تماس بگیرید : 

۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

اجرای اسفالت در شمال

قیمت اسفالت در مازندران

اجرای اسفالت مکانیزه و دستی ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

اجرای اسفالت مکانیزه و دستی در تهران و کرج با بهترین ماشین آلات 

انواع آسفالت با توجه به دانه بندی به شرح ذیل می باشد :

  • اسفالت بیندر 

  • اسفالت توپکا
اسفالت توپکا دانه بندی ریز تری نسبت آسفالت بیندر دارد و برای روکش استفاده می گردد و باتوجه
به دانه بندی به ۳ نوع تقسیم می شود : ۱- توپکا ۰۱۹  ۲-  توپکا ۰۱۲  ۳- توپکا ۰۸  پشت بامی

اسفالت بیندر دارای دانه بندی درشت تری است که این دانه بندی ها از ۰ تا ۲۵ میلیمتر می باشد که اصطلاحا بیندر ۰۲۵ گفته می شود .

برای گرفتن قیمت پخش مکانیزه و دستی اسفالت تماس بگیرید : 

۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ 

۰۹۱۲۵۵۸۹۲۰۷

۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

اجرای اسفالت دستی

اجرای اسفالت مکانیزه